DIOCESE OF VARANASI

Fullness in Truth

Ashrams/Prayer Centres


1. Matri Dham Ashram

Incharge Acharya Anildev, IMS
Address Matri Dham Ashram
Christnagar P.O.
Varanasi, U.P. 221003
Telephone (0542) 2290861

2. Shanti Dham Ashram

Incharge Fr. Francis Vyagappan
Address Shanti Dham Ashram
Lucchepur Village
Rameshwar Road, Harahua Post
Varanasi, U.P. 221105

3. Yesu Dham Ashram

Incharge Fr. Pramod
Address Yesu Dham Ashram
Chuharpur, Narayanpur Post
Via Chaubepur, Varanasi
U.P. 221 104
Telephone (0542) 2239313

4. Vinayalaya

Incharge Fr. Maxim Cardoza, OFM, Cap.
Address Vinayalaya
Sarnath P.O., Shivmandir Marg
Varanasi, U.P. 221007
Telephone (0542) 2595739
Mobile 9412477776

5. Yesu Ashram

Superior Little Sister Divya of Jesus
Address Yesu Ashram
D 24/19 Pandey Ghat
Varanasi, U.P. 221001
Telephone (0542) 2454853

6. Karuna Dham

Incharge Sr. Alexandra Vadasseril, SRA
Address Karuna Dham
H.No. SA 15/170, Pratap Nagar Colony
Sarnath P.O., Varanasi, U.P. 221007
Telephone (0542) 2591119
Mobile 8009790441

7. Mariam Mai Ashram

Superior Sr. Pamela, SRA
Address Mariam Mai Ashram
D-8/15 Kalika Gali
Godowlia, Varanasi
U.P. 221001
Telephone (0542) 2393695